Make your own free website on Tripod.com

Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Sønderholm Centeret
- det levende håb-
Home ]


 

 

Nyt Lederpar

Det er en stor glæde for os som bestyrelse at kunne meddele, at vi pr. 1. august 1999 har ansat Mona og Øjvin Rasmussen som nyt afdelingslederpar

Dette er en stor taksigelse til Gud, idet vi længe har haft behov for en forstærkning. Elin og Erik har trukket et utrolig stort læs i de sidste fire år - og det er på tide, at de bliver aflastet og suppleret.

Nye mål

I udtrykket afdelingsleder ligger, at Øjvin i første omgang går ind i arbejdet på Sønderholm Centeret som leder sammen med Elin. Der er rigtig mange ting i hverdagen, hvor Øjvin kan blive en stor hjælp og være med til at styrke arbejdet. Bestyrelsen har dernæst vedkendt sig behovet og visionen for et nyt kvindecenter. Elin har gennem længere tid oplevet en nød for, at vi kan komme til at hjælpe mange piger i nød. Dette har i første omgang bevirket, at vi har taget flere piger ind på centeret. Flere af dem har allerede oplevet meget med Herren i deres tid på Sønderholm Centeret. Imidlertid behøver vi som sagt et egentligt kvindecenter. Bestyrelsens mål er derfor, at Sønderholm Centeret bliver omdannet til kvindecenter og et nyt mandecenter skal således etableres et eller andet sted i Nordjylland. Elin og Erik påtager sig ledelsen af kvindecenteret og Mona og Øjvin Rasmussen skal så være lederpar på det ny mandecenter.

Kendte ansigter

Mona og Øjvin er særdeles godt kendt af Sønderholm Centerets ledelse og beboere, idet Øjvin har siddet i bestyrelsen i flere år og idet de begge har en fortid, som medlemmer af Pinsekirken i Aalborg. Desuden er Øjvin bror til Elin, så man må sige, at de to ved, hvad de går ind til, når de skal til at samarbejde i hverdagen.

Mona og Øjvin Rasmussen bor p.t. i Albertslund, hvor de i flere år har ledet et menighedsplantningsarbejde med en gruppe på 10 personer. Øjvin har været 6 mdr. på Københavns Bibelskole samt prædiket i mange kirkesammenhænge i det Københavnske. Mona og Øjvin har haft deres tilhørsforhold i Pinsekirken i Herlev, hvor de begge har været aktive i menighedsarbejdet.7 copy.jpg (29198 bytes)

Nu er tiden kommet til at bryde NYT LAND Ð og Mona og Øjvin glæder sig meget til de nye udfordringer i det nordjyske, hvor de som sagt tidligere har boet.

Af øvrige data om familien Rasmussen kan nævnes, at de har 3 børn - nemlig Sarah på 15 år, Jonas på 13 år og Maria på 9 år.

Mona er 40 år. Hun er for tiden hospitalsmedhjælper på Glostrup Amtssygehus. Hendes mål efter tilflytningen til Nordjylland er i første omgang at finde et lignende job her og så virke med på Sønderholm Centeret som frivillig medarbejder.

Øjvin er 45 år. Han har været næsten 25 år i rejsebranchen, hvoraf de sidste tre år som sælger i "GATE ELEVEN" rejsebureau i Herlev.

Brug for forbøn

Endelig vil jeg opfordre alle til at stå åndeligt sammen med Mona og Øjvin i deres nye tjeneste.

Vi ved, at et lederansvar i et rehabiliteringsarbejde er en stor og krævende opgave. Derfor har Mona og Øjvin virkelig brug for vor opbakning i forbøn og støtte.7-copy.gif (24686 bytes)

Det er prisværdigt, at vore venner er villige til at bryde op fra en tryg og god tilværelse i København og således "brænde broerne bag sig" og gå ud i tro til Herren i dette kald.

Mennesker som gør noget sådant, har fortjent vor respekt, kærlighed og opbakning. Lad os derfor huske Mona, Øjvin og deres tre børn hver dag og lad os glæde os over deres beslutning, som vi tror, vil blive til stor velsignelse for Sønderholm Centeret i fremtiden.

 

Carsten Høyer

Bestyrelsesformand i Sønderholm Centeret.

 

Home ]

Sønderholm Centeret, Sønderholm Hedevej 69, 9240 Nibe, tlf: 9834 2611, fax: 9834 2626, Giro 210-4628