Make your own free website on Tripod.com

Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Sønderholm Centeret
- det levende håb-
Home ]Kommende møder ]Støtte ][ Præsentation ]Nyhedsblad ]


 

 

Præsentation
Hvem er vi
Målgruppe
Mål
Formål
Aktiviteter for at nå de opstillede mål
Menneksesyn
Behandlingsform
Fritidsaktiviter
Arbejdstræning
Positive erfaringer
Netværk
Organisatoriske rammer og samarbejdspartnere
Økonomi og kontrakt
Godkendelser

Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Hvem er vi
Søndeholm Centeret er et Kristent rehabiliteringscenter beliggende ca. 15. km fra Ålborg centrum og ca.11 km fra Nibe.
Centeret ligger i rolige og landlige omgivelser og er et ombygget nedlagt landbrug med plads til 10 beboere.
Den 1. oktober 1995 startede centervirksomheden officielt og gennem alle årne har centeret været fyldt med misbrugere fra hele Danmark, hvoraf mange er vendt tilbage til en almindelig hverdag med arbejde, skole og nye relationer til venner og familie.
Alle beboere har deres eget værelse og i de ca. 300 kvm store fællesrum er der bl.a. værksteder, tv-rum, motionstrum, dart, bordtennisfacilitetter m.m.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Målgruppe
Mænd og kvinder over 18 år, der er misbrugere af alle slags rusmidler og har problemer med alkohol og narkotika. Centeret har plads til 10 personer.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Mål
Vort mål er indslusning, rehabilitering og udslusning af misbrugeren for at denne kan vende tilbage til en selvstændig og ansvarsbevidst dagligdag med et positivt livsindhold.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Formål
Sønderholm Centerets formål er at være med til at gøre en frivilig, social og medmenneskelig indsats for de mange belastede misbrugere i Danmark udfra en kristen evangelisk livsanskuelse.
Vort rehabiliteringsoplæg har en klar kristen målsætning, hvor vi ønsker at give misbrugere et nyt livsindhold med troen på Jesus som erstatning for alkohol og narkotika. Vi ønsker at beboerens ånd, sjæl og legeme skal blive helbredt, for at tackle livet uden for centeret.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Aktiviteter for at nå de opstillede mål
På Sønderholm Centeret bruger vi bl.a. nogle af de følgende aktiviteter for at nå de opstillede mål:
pædagogisk hjælp til egenudvikling, terapeutiske gruppesamlinger, brobygning af brudte relationer, opdragende selvstændiggørelse for at bringe misbrugeren tilbage til samfundet, arbejdstræning, personlige samtaler, sjælesorg, bibelskoler, aftenskoleundervisning, kulturelle besøg, foredrag, sportsaktiviteter, rejser i ind- og udland, inspirationssamvær med rehabiliterede misbrugerer m.m.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Menneksesyn
Sønderholm Centeret tager altid udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og ønsker og fra denne synsvinkel rehabiliterer vi udfra et positivt kristent evangelisk livssyn. Vi ønsker at behandle det enkelte menneske med værdighed, respekt, kærlighed og omsorg.
Vi lægger stor vægt på åbenhed, ærlighed og tillidsfuldhed i vore relaioner til vore beboere.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Behandlingsformen
Rehabiliteringsprogrammet omfatter bl.a. personlige samtaler, fællessamlinger morgen og aften, samt deltagelse i offentlige kristne møder rundt om i Danmark, hvor misbrugeren kan få anledning til at fortælle om sit misbrug som en hjælp, støtte og opmuntring til andre i samme situation.
Der lægges iøvrigt meget stor vægt på, at beboeren må opleve kærlighed, varme og omsorg fra første stund.
Al rådgivning og vejledning foregår under diskretion og anonymitet.
Alle medarbejdere har tavshedspligt.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Fritidsaktiviteter
Her er det kun fantasi og økonomi, der sætter grænser.
Som eksempler kan vi bl.a. nævne:
bowling, svømning, fiskeri, dart, bordtennis. film, motionsrum, spil, blomsterbinding og andre kreative fag.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Arbejdstræning
Efter en kort afrusnings- og tilvænnngsperiode lægges der op til en kort obligatorisk arbejdstræning med 4 timer pr. dag.
Arbejdsopgaverne er af varieret art, tilpasset den enkelte, som f.eks:
køkken, rengøring, vedligeholdelse af bygninger ude og inde, restaureringer af møbler, cykelværksted, køkkenhave, drivhus, aktivitetesværksteder af forskellig art samt humanitært hjælpearbejde til de nødlidende i Østeuropa.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Positive erfaringer
Vore erfaring viser, at ved brug af de allerede hernævnte aktiviteter der er igangsat for at nå de opstillede mål, sammen med faste rammer, skrevne og uskrevne regler, som giver harmoni i hverdagen, har dette en stærk forvandlinde virkning på Søndeholm Centerets beboere.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Behandlingstid
Vi anbefaler mindst 1 år på sønderholm Centeret for at kunne sikre os, at misbrugere får et langt og harmonisk rehabiliteringsforløb, væk fra det gamle miljø, som fastholder misbrugeren i sit negative livsforløb.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Netværk
Under opholdet på Søndeholm Centeret arbejder vi hele tiden aktivt for at bygge et positivt og støttende socialt netværk op omkring den enkelte beboer i samarbejde med amt, kommune, boligkontor, arbejdsformidling, læger socialforvaltning, menighed og familie.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Organisatoriske rammer og samrabejdspartnere
Søndeholm Centerets ledes af en bestyrelse, et dagligt lederpar, en administrator, en miljøarbejder samt 3 ulønnede medarbejdere.
Af samarbejdspartnere kan bl.a. nævnes følgende:
stat, amter, kommuner, Nærcafeen i Odense, Garvergårdens Misbrugsrådgivning i Odense, De Norske Evangeliecentre m.m.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Økonomi og Kontrakt
Ved indskrivningen på Sønderholm Centeret bliver der underskrevet en beboer kontrakt.
Prisen er kr. 20.000,- pr. måned excl. lommepenge m.m.
Ved kontrakt med amt/kommune vil der være et opsigelsesvarsel på 14 dage.
Enkelt-grøn-blad-copy.gif (8771 bytes)Godkendelser
Søndeholm Centeret er godkendt efter følgende love:
Straffelovens paragraf 49 stk. 2.
Ligningslovens paragraf 8a, kr. 5.500,- fradragsberettiget gavebidrags regel.
Ligninglovens paragraf 12, forpligtelserklæring (tiendekontrakt)
Tilbage til toppen
Skulle der være spørgsmål af nogen art er du velkommen til at kontakte os på E-mail (email - adresse/r hvis der er flere på ceneret der har mail)

 

Nedstat Counter

 

Home ]Kommende møder ]Støtte ] [ Præsentation ]Nyhedsblad ]

Sønderholm Centeret, Sønderholm Hedevej 69, 9240 Nibe,
 tlf: 9834 2611, fax: 9834 2626, Giro 210-4628